ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2015

Πάνω από ένας στους τρεις φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλει φορολογική δήλωση  πληρώνει φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2015. Φέτος ο «λογαριασμός» του εκκαθαριστικού είναι αυξημένος για τους έχοντες...
εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ λόγω αύξησης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με την αύξηση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 75%.
Από τις 5.128.634 που έχουν εκκαθαριστεί (σ.σ. η εκκαθάριση γίνεται αυτόματα με την ολοκλήρωση υποβολής της δήλωσης) προκύπτουν τα εξής:
Για 1.843.988 φορολογούμενους ή το 35,95% το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι χρεωστικό, δηλαδή θα πρέπει να πληρώσουν φόρο για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2015 ο οποίος κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 1.309,57 ευρώ και τις συνολικές προσδοκώμενες εισπράξεις να ανέρχονται σε  2,41 δισ. ευρώ συνολικά.
Φόρος για έναν στους τρεις για τα εισοδήματα του 2015
Στο εκκαθαριστικό ενσωματώνονται μέχρι και 5 φόροι: φόρος εισοδήματος, ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, φόρος πολυτελούς διαβίωσης, προκαταβολή φόρου.
Λιγότεροι από δύο στους δέκα φορολογούμενοι έχουν φέτος επιστροφή φόρου. Μόλις 884.444 φορολογούμενοι σε σύνολο 5,12 εκατομμυρίων εκκαθαρισμένων δηλώσεων δικαιούνται επιστροφή φόρου συνολικού ύψους 247,76 εκατ. ευρώ ή σε μέσα επίπεδα 280 ευρώ επιστροφή φόρου ανά δικαιούχο. Οι επιστροφές αυτές είναι αβέβαιο αν ποτέ θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων καθώς, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία και συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, τυχόν επιστροφές φόρου συμψηφίζονται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις, ακόμα και εάν αυτές δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Με δεδομένο ότι τον Αύγουστο έρχεται ο ΕΝΦΙΑ και μάλιστα αυξημένος για περίπου 600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, οι επιστροφές φόρων εισοδήματος οι οποίες τελικά θα διενεργηθούν αναμένεται πως θα μετριούνται στα δάχτυλα.
Σχεδόν για τους μισούς φορολογούμενους το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό. Συγκεκριμένα μηδενικά εκκαθαριστικά έχουν δει μέχρι στιγμής 2.400.202 φορολογούμενοι ή το 46,80% του συνόλου.
Πληρωμή φόρου σε δόσεις
Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό σημείωμα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το φόρο με τους εξής τρόπους:
Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις. Κάθε δόση εξοφλείται στην τράπεζα ή τα ΕΛΤΑ ή μέσω e-banking με την ταυτότητα οφειλής. Η πρώτη δόση θα πρέπει να εξοφληθεί μέχρι τις 29 Ιουλίου, η δεύτερη δόσης μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου δεν παρέχεται έκπτωση.
Σε άτοκες δόσεις με την πιστωτική κάρτα. Οι τράπεζες προσφέρουν την υπηρεσία άτοκων δόσεων που μπορεί να φθάσουν και τις 12 για την πληρωμή του φετινού φόρου εισοδήματος στους κατόχους πιστωτικών καρτών με επαρκή διαθέσιμα υπόλοιπα.  Με τον τρόπο αυτό οι φορολογούμενοι μπορούν να επιμηκύνουν την περίοδο αποπληρωμής του φόρου  χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση.  Σημειώνεται ότι για να γίνει η πληρωμή σε άτοκες δόσεις με την κάρτα, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο όριο ίσο τουλάχιστον με το ποσό που εξοφλείται σε κάθε εντολή που δίνεται. Αν πληρωθεί πχ όλος ο φόρος σε δόσεις θα πρέπει το διαθέσιμο όριο να είναι ίσο τουλάχιστον με το ύψος του. Αν πληρωθεί μόνο μία διμηνιαία δόση, αρκεί το όριο να ισούται με το ύψος της κι όχι με το σύνολο του φόρου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα όρια που έχουν και να αιτηθούν την αύξησή τους εάν δεν επαρκούν.
Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με βάση την πάγια ρύθμιση της εφορίας. Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 5,05%. Οι αιτήσεις ένταξης γίνονται στο TAXISnet και αφού έχει επέλθει η προθεσμία της πρώτης δόσης. Έτσι αν υπάρχει αντικειμενική δυσκολία αποπληρωμής των δόσεων προς την εφορία δίνεται η ευκαιρία - υπό προϋποθέσεις να ρυθμιστεί το σύνολο της οφειλής σε 12 δόσεις. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (TAXISnet).  Οι φορολογούμενοι που θα επιλέξουν την πάγια ρύθμιση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθμισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ).
Αν παραλειφθεί η καταβολή μίας δόσης της ρύθμισης, η δόση αυτή προσαυξημένη με ποσό ίσο με το 15% αυτής καταβάλλεται με την επόμενη δόση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής αυτής, και σε διαφορετική περίπτωση, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
 Ο υπόχρεος προς καταβολή ενημερώνεται για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ.Ρ.Ο. με τους παρακάτω τρόπους:
α) Με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), www.gsis.gr., παρέχεται η δυνατότητα στον εγγεγραμμένο χρήστη να λαμβάνει πληροφορίες για τις οφειλές και τις τυχόν ρυθμίσεις του, για τους κωδικούς Τ.Ο. και Τ. Ρ.Ο. που αντιστοιχούν σε αυτές, όπως και η δυνατότητα εκτύπωσης των κωδικών αυτών.
β) Για κάθε νέα οφειλή, που βεβαιώνεται, για ενημέρωση του φορολογούμενου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ε.Δ.Ε, εκδίδεται η ατομική ειδοποίηση από την Δ.Ο.Υ., ή τη Γ.Γ.Π.Σ., στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός Ταυτότητας Οφειλής ( Τ.Ο.)