ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 4 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Συνεχίστηκε και σήμερα σε αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας η διαδικασία αποσφράγισης των υποβληθέντων φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των υποψηφίων...

Υπενθυμίζεται ότι οι φάκελοι που κατατέθηκαν στην ΓΓΕΕ για το διαγωνισμό, είναι έντεκα. Η διαδικασία, η οποία διενεργείται από ειδική επιτροπή, αποσκοπεί στο να ελεγχθούν όλοι οι φάκελοι για το αν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους στη δημοπρασία για τις τέσσερις άδειες εθνικής εμβέλειας, η οποία θα διεξαχθεί στις αρχές Αυγούστου.