ΚΕΡΔΙΣΑ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΕ Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ, ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΟΥ ΣΥΜΒΕΙ; (ΒΙΝΤΕΟ)

Γράφει η Άννα Κορσάνου
(Δικηγόρος)
Πολλοί δανειολήπτες, συντετριμμένοι υπό το βάρος των χρεών που είχαν συσσωρευτεί, απευθύνθηκαν στα αρμόδια Ειρηνοδικεία, προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους και να διαγράψουν μέρος αυτών μέσω των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου Κατσέλη...
Πράγματι, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος και η υπόθεση τύχει σωστού χειρισμού  από το δικηγόρο του δανειολήπτη, η αίτησή του γίνεται δεκτή και ορίζονται οι μηνιαίες δόσεις που υποχρεούται να καταβάλει ο δανειολήπτης προκειμένου να προστατέψει την περιουσία του. Οι δόσεις αυτές ως επί το πλείστον βρίσκονται εντός των δυνατοτήτων του δανειολήπτη, έτσι ώστε να μπορεί να τις καταβάλλει και να συνεχίσει να προστατεύεται από το νόμο Κατσέλη.
Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί ότι είναι σημαντική προϋπόθεση για τη συνέχιση της προστασίας του νόμου Κατσέλη, η καταβολή των μηνιαίων δόσεων που ορίζει το δικαστήριο. Συγκεκριμένα, αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων ή δεν τηρεί τη ρύθμιση που όρισε το Ειρηνοδικείο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση, μετά από αίτηση του πιστωτή που θίγεται, δηλαδή της τράπεζας.
Αν όντως υπάρξει αυτή η καθυστέρηση και δεν καταβάλλονται οι δόσεις από πλευράς του οφειλέτη, η τράπεζα μπορεί να καταθέσει αίτηση στο ίδιο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και γίνεται εκ νέου δικαστήριο. Η τράπεζα έχει προθεσμία τεσσάρων μηνών να καταθέσει αυτή την αίτηση έκπτωσης  που θα οδηγήσει στην έκπτωση του δανειολήπτη από τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου Κατσέλη.
Αν τελικά η αίτηση της τράπεζας ευδοκιμήσει, αυτό έχει ως συνέπεια ο οφειλέτης να τίθεται εκτός της διαδικασίας και της προστασίας του ν. 3869/2010 ως προς όλους τους πιστωτές και όχι μόνο ως προς εκείνον τον πιστωτή που κίνησε τη διαδικασία. Βέβαια ο οφειλέτης μπορεί να υποστηρίξει τον εαυτό του και να προστατευτεί  αν από λόγους ανωτέρας βίας και όχι δόλιας δυστροπίας προσωρινά βρέθηκε σε αδυναμία πληρωμής. Είναι, λοιπόν, σοβαρότατη η υποχρέωση για καταβολή των δόσεων που ορίζει το δικαστήριο, προκειμένου να συνεχίσει να προστατεύεται ο ίδιος και η περιουσία του, διαφορετικά μπορεί να επέλθουν οι ανωτέρω αναφερόμενες δυσμενείς συνέπειες. Είναι κρίμα ένας δανειολήπτης να  έχει  κερδίσει το δικαστήριο και τελικά να βρεθεί χωρίς την προστασία του νόμου Κατσέλη.