ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ!

ΣΟΒΑΡΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΝΕΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Άγονος κρίθηκε ο διαγωνισμός για την ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την οποία θα γινόταν η δημοπρασία για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια σήμερα το απόγευμα...από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας αποφασίστηκε η ματαίωση των αποτελεσμάτων του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφορικού συστήματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας, βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ' αριθμ. 1/2016 και κήρυξή του ως άγονου λόγω του ότι δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στο διαγωνισμό.
Η απόφαση για τη διενέργεια του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού αναρτήθηκε με την ένδειξη εξαιρετικά επείγον στη «διαύγεια» στις 4 Ιουλίου και η συνολική σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη για το σύνολο των υπηρεσιών ανερχόταν σε 40.000 ευρώ.