Η ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΕΚΑΣ

Διπλή "οδηγία" εξέδωσε το ΙΚΑ ζητώντας να επιστραφούν από τις συντάξεις του Αυγούστου και έως τα τέλη Δεκεμβρίου όσα ποσά ΕΚΑΣ καταβλήθηκαν σε συνταξιούχους που δεν τα...
δικαιούνταν τόσο από την 1/1/2016 έως τις 31/5/2016 όσο και τον Ιούνιο (με τα νέα αυστηρότερα εισοδηματικά κριτήρια που "έκοψαν" 150.000 πρώην δικαιούχους).
Η σχετική εγκύκλιος - οδηγία που εστάλη στην ΗΔΙΚΑ προβλέπει την αναζήτησή
σε μηνιαίες δόσεις των 80 ευρώ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ. που αφορούν το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016, με τα εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπονταν για το έτος 2015 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του έτους 2014), εκτός από το κριτήριο εισοδήματος των 850,00 ευρώ ελέγχεται το μήνα Απρίλιο 2016. Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αναζητηθούν και τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που χορηγήθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα σε μη δικαιούχους για οποιονδήποτε άλλο λόγο, δηλαδή σε όσους δεν πληρούσαν και τις λοιπές προϋποθέσεις που είχαν καθοριστεί για το έτος 2015 ( ηλικία, διαμονή στο εξωτερικό, ποσοστό αναπηρίας, κ.λ.π.).
Το έργο αυτό το αναλαμβάνει η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.. Διευκρινίζεται, ακόμη, ότι ποσά που έχουν καταβληθεί σε μη δικαιούχους για το μήνα Ιούνιο 2016 θα παρακρατούνται από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις συντάξεις που καταβάλλονται κατά το τρέχον έτος, με τελευταία τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016. Η χορήγηση αναδρομικών ποσών Ε.Κ.Α.Σ. σε δικαιούχους για το χρονικό διάστημα από 1/1/2016 μέχρι 31/5/2016, θα επιμεριστεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον πρώτο μήνα πληρωμής τους μέσω Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. ή Ο.Π.Σ. δηλαδή με τη σύνταξη μηνός Αυγούστου 2016, και τελευταία δόση με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2016. Η καταβολή των αναδρομικών ποσών σε δόσεις καθώς και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε δόσεις των 80 ευρώ, ισχύουν τόσο στις περιπτώσεις αυτόματης χορήγησης του επιδόματος από την Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε ή το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  όσο και στις περιπτώσεις ατομικού ελέγχου των συνταξιούχων από το αρμόδιο τμήμα Πληρωμής Συντάξεων.