ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΠΟΙΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ

ΔΥΣΚΟΛΑ ΤΟ MEGA ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Σήμερα η κυβέρνηση, πρόκειται ν’ ανακοινώσει τα επιχειρηματικά σχήματα που πέρασαν τον έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής αλλά και των ορκωτών λογιστών για τους φακέλους που υπέβαλλαν...

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, στον κατάλογο των προεπιλεγέντων που θα ανακοινωθεί, δεν θα περιλαμβάνεται το MEGA CHANNEL, του οποίου η υποψηφιότητα θα απορριφθεί για τυπικούς λόγους καθώς δεν προσκόμισε τραπεζική ενημερότητα.
Δεν είναι πάντως απίθανο, εκτός της υποψηφιότητας του Mega, να αποβληθούν από τον διαγωνισμό κι άλλα σχήματα, αφού σύμφωνα με τους εκπροσώπους των καναλιών που παρακολουθούν την διαδικασία, έχουν εντοπιστεί κι άλλες παραλείψεις ή τυπικά κωλύματα, για τα οποία ωστόσο η μόνη αρμόδια να τα κρίνει είναι η επιτροπή που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση.