ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

Άρχισε από την Επιτροπή διενέργειας Διαγωνισμού, αργά χθες το μεσημέρι, η διαδικασία αποσφράγισης των υποβληθέντων φακέλων συμμετοχής στο διαγωνισμό για τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες και...
καταγραφής των προσκομιζομένων δικαιολογητικών, παρουσία και των νόμιμων εκπροσώπων των υποψηφίων ή των ειδικά εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, .
Συνολικά κατατέθηκαν 11 φάκελοι υποψηφιότητας.
Η διαδικασία διεκόπη στις 22.30 το βράδυ της Δευτέρας και θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, στις 9.00 το πρωί, στην ίδια αίθουσα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρουσία των εκπροσώπων των υποψηφίων.