ΘΕΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Σήμερα ή αύριο αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ των ρυθμίσεων που αφορούν στη χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών αναμένεται . Η ΕΚΤ γνωμοδότησε θετικά στο σχετικό αίτημα της ΤτΕ και αμέσως, σύμφωνα...
με πληροφορίες της «Καθημερινής», πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο Συστημικής Ευστάθειας το οποίο αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή της απόφασης για την υλοποίηση της δέσμης μέτρων που αφορούν τη χαλάρωση των capital controls.
Η σύγκληση του συμβουλίου ήταν τυπική και ολοκληρώθηκε αμέσως, καθώς απλά επικυρώθηκαν οι αποφάσεις που είχαν συμφωνηθεί εδώ και ημέρες. Η σχετική δέσμη μέτρων που επεξεργάστηκε η ΤτΕ, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, εγκρίθηκε στις αρχές της εβδομάδας από τους θεσμούς και αμέσως μετά η ΤτΕ ζήτησε και το «πράσινο φως» της ΕΚΤ. Αν και ο ρόλος της ΕΚΤ είναι γνωμοδοτικός για τέτοιου είδους θέματα, ωστόσο η γνώμη της είχε ιδιαίτερο βάρος για την ελληνική περίπτωση δεδομένου ότι οι εγχώριες τράπεζες ακόμα αντλούν ρευστότητα μέσω του έκτακτου μηχανισμού χρηματοδότησης (ELA).
Η δέσμη μέτρων για τη χαλάρωση των capital controls περιλαμβάνει: την εξαίρεση του «νέου χρήματος» (δηλαδή χρημάτων που θα επιστρέψουν στο τραπεζικό σύστημα μέσω καταθέσεων) από τους περιορισμούς, τη δυνατότητα ανάληψης 840 ευρώ ανά 15νθήμερο έναντι των 420 ανά εβδομάδα που ισχύει σήμερα, πλήρη απελευθέρωση της πρόωρης αποπληρωμής δανείων, αύξηση από το 10% στο 30% του ορίου που κάποιος μπορεί να κάνει ανάληψη για χρήματα που καταθέτει στις τράπεζες από το εξωτερικό.
Τα χρήματα αυτά σήμερα μπορούν να επανεξαχθούν στο σύνολό τους, αλλά η ανάληψη στο εσωτερικό περιορίζεται στο 10% και το όριο αυτό θα φτάσει το 30%.