ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η λίστα «περνά» από τον τελικό «σκανάρισμα» με τους υπαλλήλους της ΓΓΔΕ να προσέχουν ιδιαίτερα τις περιπτώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν αποβιώσει, έχουν πτωχεύσει ή έχουν προσφύγει...
στα διοικητικά δικαστήρια, προκειμένου να μην προστεθούν στη λίστα.
Στη λίστα περιλαμβάνονται περίπου 15.000 οφειλέτες με χρέη άνω των 150.000 ευρώ, εκ των οποίων οι 5.500 περίπου έχουν χρέη άνω των 1,5 εκατ. ευρώ (συνολικά χρωστούν περίπου 65 δισ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι στους οφειλέτες του Δημοσίου έχει δοθεί προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών, προκειμένου είτε να προβούν στην τακτοποίηση της οφειλής του, με βάση τις κείμενες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, είτε να προβάλουν αντιρρήσεις.
Στη λίστα θα αναφέρεται ο οφειλέτης με τη δημοσιοποίηση του επωνύμου του, του ονόματός του, του ΑΦΜ του και του ονόματος του πατέρα του, αποκλειομένης της χρήσης οποιουδήποτε άλλου προσδιοριστικού της ταυτότητάς του στοιχείου.