ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και απευθύνει έκκληση για δράση ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανό bail-in των μικροεπενδυτών στην Ιταλία. Το...
Ταμείο σημειώνει ότι «πολύ υψηλά» ποσά μη εξυπηρετούμενων δανείων και αργές νομικές διαδικασίες πιέζουν τους ισολογισμούς των τραπεζών, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Bloomberg.
Στην έκθεσή του μετά την τακτική αξιολόγηση της ιταλικής οικονομίας το ΔΝΤ σημείωνει ότι οι μεταρρυθμίσεις στην χρηματοπιστωτική βιομηχανία «είναι κρίσιμης σημασίας για να παγιωθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα των τραπεζών και να υποστηριχθεί η ανάκαμψη». Επίσης, εκτιμά ότι  τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια φαίνεται να σταθεροποιούνται περίπου στο 18% των συνολικών δανείων.
Το Ταμείο ενθάρρυνε επίσης την εφαρμογή δράσεων και τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένης της πιο έντονης χρήσης των μηχανισμών εξωδικαστικής αναδιάρθρωσης χρεών, της πιο ισχυρής επίβλεψης και μια συστηματικής αξιολόγησης της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών που δεν υπόκεινται σε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.