ΤΑ... ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΝΤΙΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Αγαπητό Fimotro,
Όλο και συχνότερα φτάνουν σχόλια και πληροφορίες για την ΕΡΓΟΣΕ, για την περίεργη ανοχή των διοικούντων σε χρονίζουσες καταστάσεις αλλά και την δική τους πολιτεία! Στην εταιρία αυτή προβλέπεται...
η πρόσληψη έως τριών ειδικών συμβούλων, με απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου, για αντικείμενα που δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο προσωπικό.Φαίνεται όμως ότι ο εκεί Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της "ανεργίας", αφού έχει προσλάβει περισσότερους συμβούλους από το προβλεπόμενο όριο (περίπου εννιά συμβούλους στο σύνολο λένε οι κακές γλώσσες) εκ των οποίων οι περισσότεροι αγνοούνται αν και πληρώνονται, στους δε υπόλοιπους τρεις τους οποίους και συμπεριέλαβε στην ομαδική ασφάλιση του προσωπικού(!!!) συμμετέχει η αδερφή της συζύγου του, για να καλύπτει τα άκρως εξειδικευμένα καθήκοντα της γραμματέας του!
"Πρώτη Φορά Αριστερά".... ναι, αλλά όχι γραμμένο από τα χειρότερα πράσινα ποντίκια που πήδηξαν νωρίς από το ναυάγιο για άλλες εξουσίες.
Ευχαριστώ...
Ν.Π.