ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΝΕΙ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗ...