ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΤΧΣ

Σε διαδικασία αναζήτησης της νέας διοικητικής του πυραμίδας βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Την κάλυψη του κενού που δημιούργησε η παραίτηση του Ηλία Καρακίτσου επιδιώκει το ΤΧΣ και...
προχωρεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένα Μη- Εκτελεστικό Μέλος του Γενικού Συμβουλίου.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, «το Ταμείο αναζητά ένα μη-εκτελεστικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου προς πλήρωση κενωθείσας θέσης. Η Επιτροπή Επιλογής θα επιλέξει και θα προτείνει μία λίστα υποψηφίων στον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος θα αποφασίσει τον διορισμό του Μέλους του Γενικού Συμβουλίου». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αιτήσεις που μπορούν να υποβληθούν ανέρχονται σε τρεις.
Ως γνωστόν, η λειτουργία του Ταμείου που είναι δυαδική, στηρίζεται τόσο στο Γενικό Συμβούλιο -μέλος του οποίου είναι ο μη εκτελεστικός πρόεδρος, κ. Γιώργος Μιχελής- όσο και στην τριμελή Εκτελεστική Επιτροπή, της οποίας ένα μέλος ασκεί καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου.
Από την Παρασκευή 15 Ιουλίου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, εκτελεστικά είναι ακέφαλο μετά την παραίτηση του κ. Ξενόφως και τα προβλήματα που ανακύπτουν δείχνουν να είναι πολλά και ουσιαστικά. Ακόμη και σε μεταβατική φάση, για να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος, για παράδειγμα, ο κ. Γ. Μιχελής, ο οποίος φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για τη θέση, θα πρέπει να υπάρξει προσωρινή νομοθετική ρύθμιση. Αντίστοιχα, απαιτείται η σχετική διαδικασία και για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.
Σε μία κρίσιμη φάση για το τραπεζικό σύστημα, το κενό αυτό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας δημιουργεί άλλο ένα πρόβλημα. Υπενθυμίζεται πως πολύ πρόσφατα οδηγήθηκαν σε παραιτήσεις σύσσωμη η τριμελής Εκτελεστική Επιτροπή (Α. Ξενόφως, Γ. Κουτσός, Α. Γάγγαλης), χωρίς να υπάρξει σχεδιασμός, ούτε και μετά την ανακοίνωσή της.
Παράλληλα υπάρχει η έντονη φημολογία πως τα παραπάνω μέλη θα αντικατασταθούν με ξένα στελέχη. Και μολονότι η ονοματολογία δίνει και παίρνει. Κανένας δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει ή να μην επιβεβαιώσει τα ονόματα που ακούγονται και που σε ορισμένες φάσεις εμφανίζονται ως βέβαια και σε άλλες όχι».
Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών εκτιμάται πως θα παρουσιάσει κάποια λύση ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την επιλογή των νέων εκτελεστικών μελών που θα διοικήσουν, απόφαση που ανήκει στην Επιτροπή Επιλογής του Ταμείου.
Εν τω μεταξύ, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και μετά το διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, η Εθνική παρουσίασε τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Λευθέρη ως νέου εκπροσώπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής στη θέση του κ. Χαράλαμπου Μάκκα, ο οποίος υπέβαλε την παραίτησή του.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ο ορισμός νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος τελεί υπό την έγκριση και τον διαρκή έλεγχο του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (Single Supervisory Mechanism - SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.