ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τις αντιρρήσεις της σε ορισμένα άρθρα του νομοσχεδίου που έχουν κατατεθεί στην Βουλή και προβλέπουν αποφυλακίσεις κρατουμένων με ποινές πολυετούς...
κάθειρξης, παύση ποινικών διώξεων για πλημμελήματα που τιμωρούνται μέχρι δυο χρόνια, επέκταση των περιπτώσεων άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών, αλλαγές στον τρόπο αυτοδιοίκητου των μεγάλων δικαστηρίων της χώρας κ.λπ.
Ειδικότερα, η ΕΔΕ κατέθεσε στην Βουλή τις παρατηρήσεις της επί του νομοσχεδίου «κύρωση της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης που διαπράττονται μέσω συστημάτων υπολογιστών κ.λπ.».
Η ΕΔΕ στις παρατηρήσεις της αναφέρει ότι με το άρθρο 3 του εν λόγω νομοσχεδίου «διευρύνεται ο κατάλογος των εγκλημάτων, για τα οποία επιτρέπεται η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, με την προσθήκη και των νέων εγκλημάτων που προβλέπει το σχέδιο νόμου».
Ακόμα, η Ένωση αναφέρει ότι αντιμετωπίζουν συνταγματικά προβλήματα τα άρθρα 8 και 9 του νομοσχεδίου που προβλέπει την παύση ποινικών διώξεων για πλημμελήματα και ζητάει να αποσυρθούν.
Ως προς το άρθρο 11 του νομοσχεδίου, η ΕΔΕ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις. Το άρθρο αυτό προβλέπει τη δυνατότητα να είναι υποψήφιος ως διευθύνων ή μέλος δικαστηρίου ή Εισαγγελίας, για δεύτερη φορά δικαστής ή εισαγγελέας που άσκησε τα ίδια καθήκοντα και στο παρελθόν και ζητεί την απόσυρσή του.
Αναφορικά με το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, η ΕΔΕ σημειώνει ότι η «διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων του άρθρου 12 Ν. 4322/2015 σχετικά με την απόλυση κρατουμένων, ιδίως εκείνων που εκτίουν ποινές πολυετούς κάθειρξης, μας βρίσκει αντίθετους, αφού οι ρυθμίσεις αυτές, που εισήχθησαν ως έκτακτα μέτρα αποσυμφόρησης των καταστημάτων κράτησης, τείνουν να αποκτήσουν πάγιο και διαρκή χαρακτήρα, αποδυναμώνοντας τη λειτουργία της ποινής και την αποτελεσματικότητα της ποινικής δικαιοσύνης».