ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΣ CEO ΣΤΗΝ MIG

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Νέος πρόεδρος στη MIG αναλαμβάνει ο -προερχόμενος από την Πειραιώς- Σταύρος Λεκκάκος. Ο πρώην CEO των Everest Θανάσης Παπανικολάου (φωτό) αναλαμβάνει τα ηνία του ομίλου. Συγκεκριμένα, σε σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG...
εξέλεξε νέα μέλη σε αντικατάσταση παραιτηθέντων και ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

· Σταύρος Λεκκάκος, Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος
· Μανώλης Ξανθάκης, Μη Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
· Παναγιώτης Θρουβάλας, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος
· Θανάσης Παπανικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος
· Ανδρέας Βγενόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Iskandar Safa, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Joseph Iskander, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Γιώργος Ευστρατιάδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Φώτιος Καρατζένης, Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Κωνσταντίνος Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Σπύρος Παπασπύρου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Γεώργιος Λασσαδός, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
· Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω εξέλεξε νέα μέλη Επιτροπών, η σύνθεση των οποίων διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Εκτελεστική Επιτροπή
· Π. Θρουβάλας, Πρόεδρος
· Θ. Παπανικολάου, Μέλος
· Κ. Μάγειρας, Μέλος
· Ch. Vivien, Μέλος

Nomination & Remuneration Committee
· Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος
· Γ. Λασσαδός, Μέλος
· Φ. Καρατζένης, Μέλος

Επιτροπή Ελέγχου
· Μ. Ξανθάκης, Πρόεδρος
· Γ. Λασσαδός, Μέλος
· Γ. Ευστρατιάδης, Μέλος