ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Η ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ELA

Νέα μείωση του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες αποφάσισε το εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Κάνοντας αποδεκτή τη σχετική εισήγηση...
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ μείωσε κατά 2,5 δισ. ευρώ, στα 58,6 δισ. ευρώ, το ανώτατο όριο της έκτακτης ρευστότητας προς τις ελληνικές τράπεζες.
Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 2,5 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.
Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο μήνα, η κεντρική τράπεζα επανέφερε το waiver (εξαίρεση) για τα ελληνικά ομόλογα, με αποτέλεσμα την απευθείας χρηματοδότηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από την ΕΚΤ.