ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ MEGA, ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Στη δημοσιότητα έδωσε η γενική γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τους υποψήφιους που περνάνε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες, με τη σχετική απόφαση να αναρτάται στον ιστότοπο της Διαύγειας...

Εκτός μένουν η DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED (Ιβάν Σαββίδης)και η ΤHΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ (MEGA) και η Κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία  «Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Ανώνυμη Εταιρεία».
Υπενθυμίζεται πως τη σχετική διαδικασία ελέγχου των φακέλων είχε αναλάβει σε δεύτερη φάση η εταιρεία ορκωτών λογιστών Grant Thornton, με βάση τις υποδείξεις της οποίας προχωράμε και στην επόμενη φάση του διαγωνισμού.