ΣΤΟ 0,75% Η ΥΦΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2015

Υφεση 0,7% κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, ωστόσο η σημαντική, επί τα βελτίω αναθεώρηση των στοιχείων...
για την ύφεση στο πρώτο τρίμηνο του έτους, στο 0,8% αντί του 1,4% που είχε αρχικά εκτιμηθεί εντείνει την αισιοδοξία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και εκτιμάται πως ενισχύει το θετικό σενάριο της ανάκαμψης στο δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ταυτόχρονα από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει πως στο δεύτερο τρίμηνο του 2016, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, καταγράφηκε οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,3%.
Επιδόσεις
Σε ετήσια βάση, οι επιδόσεις πρώτου και δεύτερου τριμήνου, διαμορφώνουν στο 0,75% την ύφεση σε μέσα επίπεδα στο πρώτο εξάμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015, με το ΑΕΠ να παραμένει σε αρνητικό έδαφος αλλά με το εύρος της ύφεσης να επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία στο υπουργείο Οικονομικών.
Ο στόχος είναι φέτος η ύφεση να περιοριστεί σε μέσα επίπεδα για το σύνολο της χρονιάς στο 0,7% ώστε να τεθούν οι βάσεις για ανάκαμψη το 2017 ενώ τόσο η κυβέρνηση όσο και οι πιστωτές αναμένουν πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας θα περάσει σε θετικό έδαφος στο δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς.
Στα 46,5 δισ. ευρώ
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανήλθε στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 στα 46,2 δισ. ευρώ από 46,5 δισ. ευρώ που ήταν στο δεύτερο περυσινό τρίμηνο (μείωση 316 εκατ. ευρώ). Η προσοχή της αγοράς είναι πλέον στραμμένη στα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο, που θα δημοσιοποιηθούν σε λίγο καιρό και θα δείξουν την εξέλιξη βασικών δεικτών για την οικονομία (κατανάλωση, επενδύσεις, εξαγωγές, εισαγωγές) αλλά κυρίως στα στοιχεία για το ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο, όπου θα φανεί πόσο εύκολη θα είναι, τελικά η επίτευξη του στόχου, για το σύνολο της φετινής χρονιάς.
Κρίσιμη παράμετρος είναι αφενός η επίπτωση των αυξημένων φόρων που πρέπει να πληρωθούν στο δεύτερο εξάμηνο, στην κατανάλωση, αλλά και η ταχύτητα με την οποία θα καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των νέων ελέγχων της οικονομίας από τους πιστωτές, ώστε να αποφευχθεί ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας για την οικονομία και να προχωρήσει η συζήτηση για την αναδιάρθρωση του χρέους, ώστε να ενισχυθεί η θετική δυναμική των όποιων αποφάσεων.
Πηγή : imerisia.gr