ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΡΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ 10% ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

Τρόπους περικοπής έως 10% των δαπανών των υπουργείων και των εποπτευόμενων φορέων τους αναζητά το υπουργείο Οικονομικών, με στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων που θα βοηθήσει στη χρηματοδότηση κοινωνικών...
δράσεων και ειδικότερα του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, αλλά και στη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου για τη μείωση της φορολογίας των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων.
Με απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Φραγκίσκος Κουτεντάκης συστήνεται 12μελής συντονιστική επιτροπή που θα αναλάβει να «τρέξει» την επισκόπηση δαπανών (spending review) στα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους. Σύμφωνα με την απόφαση, έργο της επιτροπής θα είναι:
1. Η συγκέντρωση και αποτίμηση των προτεινόμενων πολιτικών εξοικονόμησης πόρων ή αύξησης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων δαπανών, με στόχο τη δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου ώστε να ενισχυθούν οι δαπάνες σε τομείς με υψηλή κοινωνική αποτελεσματικότητα και να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων με τρόπο διατηρήσιμο και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων.
2. H δημιουργία δεικτών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των δαπανών των υπουργείων.
3. H σύνταξη και υποβολή έκθεσης στον υπουργό και στον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, στην οποία θα εκτίθενται αναλυτικά οι εναλλακτικοί τρόποι επίτευξης των ποσοτικών στόχων της επισκόπησης δαπανών για το κάθε υπουργείο και τους εποπτευόμενους φορείς του.
Τα υπουργεία θα κληθούν από την επιτροπή να προσδιορίσουν τους τομείς των προϋπολογισμών τους, από τους οποίους θα μπορεί να προκύψει εξοικονόμηση δαπανών έως και 10%.
Τα οφέλη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό του 2018, καθώς η όλη διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις και έως τον Ιούνιο του 2017:
Το 2016 ξεκινά πιλοτικά από τις δαπάνες των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας - Ανάπτυξης - Τουρισμού και Πολιτισμού - Αθλητισμού.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2017 θα επεκταθεί σε όλα τα υπουργεία και τους εποπτευόμενους φορείς τους.