13.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Από τις 22 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου μπορούν να υποβάλλουν οι επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά στον ΟΑΕΔ, αιτήσεις για την απασχόληση 13.000 ανέργων σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για...
διάστημα 4 μηνών. Το πρώτο πρόγραμμα θα «καλύψει» 10.000 ανέργους νέους ηλικίας 18-24 ετών και το δεύτερο 3.000 ανέργους νέους ηλικίας 25-29 ετών, αποφοίτους δευτεροβάθμιας (Γενικού Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου, ΕΠΑΣ) και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει στους ασκούμενους ηλικίας 18-24 ετών καθαρή ημερήσια αποζημίωση 18 ευρώ και στους ασκούμενους ηλικίας 25-29 ετών 21 ευρώ, θα τους ασφαλίζει για ασθένεια, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και επαγγελματικό κίνδυνο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με την ολοκλήρωση της 4μηνης εργασιακής εμπειρίας, οι πρακτικά ασκούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας για άλλους 8 μήνες.