ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΥΦΕΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ALPHA BANK

Σε ετήσια βάση, η οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε ύφεση για τέταρτο διαδοχικό τρίμηνο αλλά η επίπτωση του αρχικού shock υποχωρεί βαθμιαία αφού, σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ κατέγραψε...
θετικό ρυθμό μεταβολής, τον υψηλότερο από το τρίτο τρίμηνο του 2014. Παράλληλα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή αναθεώρησε σημαντικά προς το καλύτερο την μεταβολή του ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου σε -0,8%, από το -1,4% της προηγούμενης εκτιμήσεώς της.

Συνεπώς, η συρρίκνωση του ΑΕΠ συνολικά κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους ήταν ηπιότερη από ότι αρχικά αναμενόταν. Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, η μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ στο δεύτερο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε σε -0,7%, έναντι -0,8% στο πρώτο τρίμηνο. Σε τριμηνιαία βάση (εποχικά διορθωμένα στοιχεία), το ΑΕΠ του δευτέρου τριμήνου του 2016 αυξήθηκε κατά 0,3%, έναντι πτώσεως κατά 0,1% το πρώτο  τρίμηνο. Η πτώση του ΑΕΠ, σε τριμηνιαία βάση, του πρώτου τριμήνου 2016 αναθεωρήθηκε επίσης προς το καλύτερο σε -0,1%, από -0,5%.

Σε αντιστοιχία με τα εθνικολογιστικά στοιχεία, οι δείκτες οικονομικής συγκυρίας των πρώτων μηνών του 2016 αντικατοπτρίζουν την ύφεση στην οικονομία, αλλά με λιγότερη ένταση από ότι αρχικά αναμενόταν. Ειδικότερα, μεταβλητές που προσδιορίζουν την ιδιωτική κατανάλωση, όπως ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, συρρικνώθηκε περαιτέρω, κατά 5,5% στο πρώτο πεντάμηνο του 2016 (πρώτο πεντάμηνο 2015: -1,3%).