ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΜΙΝΙ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"

Aπό τις 22 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το μίνι «Εξοικονομώ Κατ' Οίκον» για την κάλυψη 5.046 δικαιούχων από το προηγούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2007-2013, των οποίων οι αιτήσεις είχαν μείνει σε...
εκκρεμότητα λόγω έλλειψης πόρων. Οπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας εξασφαλίστηκαν προς το παρόν περισσότερα από 56 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών, τα οποιία πρόκειται να διατεθούν άμεσα. Πρόκειται κυρίως για πόρους που προήλθαν από τις επιστροφές των δανείων του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» (ΕΣΠΑ 2007 ? 2013) και τα οποία θα δοθούν για την κάλυψη αιτήσεων που είχαν υποβάλει 5.046 νοικοκυριά για συνολικά έργα, επιλέξιμου προϋπολογισμού 56.462.314,33 ευρώ.
Το προγραμμα «Εξοικονομώ» καλύπτει εργασίες όπως η αλλαγή κουφωμάτων, η αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων, η τοποθέτηση μόνωσης κλπ, επιδοτώντας μέρος του κόστους ή καλύπτοντας το επιτόκιο του δανείου. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών.
Συνολικά εκκρεμούν περί τις 30.000 αιτήσεις από το παλαιό ?Eξοικονομώ» αιτήσεις που είχαν κατατεθεί στις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα τράπεζες. Το ποσό των 56 εκατ. ευρώ καλύπτει μόνον ένα μέρος από τις αιτήσεις, αλλά όπως έχουν δηλώσεις στελέχη του υπουργείου έχουν ήδη εντοπιστεί πρόσθετα κονδύλια της τάξης των 24 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε δεύτερη φάση για την κάλυψη και άλλων αιτήσεων. Στόχος είναι να καλυφθούν συνολικά περί τις 8.000 αιτήσεις. π
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, από τις 22 Αυγούστου 2016 οι συνεργαζόμενες τράπεζες θα προβούν σε επικοινωνία με τους ωφελούμενους πολίτες για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
Οι συμβάσεις θα πρέπει να υπογραφούν εντός 45 ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τίθεται αυτοδίκαια εκτός απόφασης υπαγωγής, ώστε να δοθεί δυνατότητα υπαγωγής σε επόμενες στη σειρά αιτήσεις.
Το φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει και το νέο «Εξοικονομώ» με συνολικά κεφάλαια ύψους 292,5 εκατ. ευρώ από πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Οικονομίας τα κριτήρια ένταξης στο νέο πρόγραμμα θα διαφοροποιηθούν σε σχέση με το παλαιό «Εξοικονομώ», τόσον όσον αφορά στα εισοδήματα όσο και στις γεωγραφικές ζώνες με έμφαση στην ενισχυση νοικοκυριών με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης δεν θα υπάρχει η υποχρέωση κάλυψης με δάνειο της ίδιας συμμετοχής.
Η απόφαση υπαγωγής έχει αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο του ETEAN. Η υπαγωγή έχει γίνει ανά Περιφέρεια με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.