ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Σε αξιολόγηση και αναδιοργάνωση δομών του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προχωρά το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Χθες, οι δύο πλευρές υπέγραψαν...
Προγραμματική Συμφωνία για την αναμόρφωση του Οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ.
Η συμφωνία, την οποία υπέγραψαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, καθηγητής Γιάννης Παντής και η πρόεδρος του ΕΚΔΔΑ, αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιφιγένεια Καμτσίδου, προβλέπει τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας η οποία θα μελετήσει το υφιστάμενο οργανόγραμμα του ΥΠΠΕΘ, προκειμένου να αξιολογηθεί η σύνδεση του με τους στρατηγικούς και επιχειρησιακούς στόχους, να εντοπιστούν τυχόν δυσλειτουργίες, ώστε να αρθούν και να διατυπωθούν προτάσεις για τις αναγκαίες οργανωτικές αλλαγές του. Η μελέτη θα παραδοθεί μέχρι τις 10/10/2016 στην Πρόεδρο του ΕΚΔΔΑ και τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΠΕΘ.