ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ-ΜΙΧΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Με την «μάστιγα» της ανεργίας να έχει φέρει σε αδιέξοδο μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, η στήριξη της απασχόλησης αποτελεί θέμα προτεραιότητας και για τις επιχειρήσεις. Τις...
θέσεις της επιμελητηριακής κοινότητας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της στήριξης της απασχόλησης θα παρουσιάσουν σήμερα το μεσημέρι στον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος  και η Διοικητική Επιτροπής της ΚΕΕ.

Ανάμεσα σε άλλα ο κ.Μίχαλος θα θέσει στον υπουργό Εργασίας και το αίτημα της επιμελητηριακής κοινότητας για επαναφορά της ρύθμισης των 100 δόσεων για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το αίτημα για προσλήψεις ανέργων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με κάλυψη από τον ΟΑΕΔ ποσού που αντιστοιχεί στο επίδομα ανεργίας των 360 ευρώ, στο πλαίσιο των πολιτικών ενεργητικής απασχόλησης.

Οι προτάσεις της ΚΕΕ για την μείωση της ανεργίας

Στις προτάσεις της επιμελητηριακής κοινότητας πρωτεύουσα σημασία λαμβάνει η ταχύτητα της μείωσης του ποσοστού ανεργίας στη χώρα μας και ιδιαίτερα της ανεργίας των νέων. Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος προτείνει μεταξύ άλλων

-Την Απλοποίηση - Κωδικοποίηση της Εργατικής Νομοθεσίας, όπου απλοί και καθαροί κανόνες ελαχιστοποιούν το κόστος συμμόρφωσης για μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ εμπεδώνουν κλίμα εμπιστοσύνης στην οικονομία και την αγορά εργασίας, με κατάργηση των περιττών διοικητικών βαρών.

-Τη σημαντική μείωση των γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων των επιχειρήσεων

-Την Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ

-Την Αναβάθμιση του θεσμού της Μαθητείας με ένα νέο πλαίσιο που να θέτει σε εφαρμογή ένα ευρύτερο σχέδιο εκσυγχρονισμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με σκοπό τη στενότερη διασύνδεσή της με την αγορά εργασίας και την οικονομία.

-Τη λειτουργία ενός αξιόπιστου μόνιμου συστήματος διάγνωσης αναγκών εργασίας  για  στοχευμένο σχεδιασμό των δράσεων απασχόλησης, που θα αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε ειδικότητες και δεξιότητες, ώστε ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων να μη γίνεται πλέον «στα τυφλά» όπως στο παρελθόν, αλλά να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων της χώρας και, πρωτίστως, των ίδιων των ανέργων. Έτσι, η αποτελεσματική σύζευξη της προσφοράς με τη ζήτηση εργασίας θα υποστηρίξει την αποτελεσματικότητα των δράσεων καταπολέμησης της διαρθρωτικής διάστασης της ανεργίας.

-Τη δημιουργία ενός μόνιμου συστήματος σχεδιασμού και αξιολόγησης ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που θα πλαισιώνεται από τους αρμόδιους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα επιμελητήρια,  τους κοινωνικούς εταίρους αλλά και επιστημονικούς φορείς.

-Τη δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την πρακτική άσκηση και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να διέπουν τις περιόδους πρακτικής άσκησης, με σκοπό την αντιμετώπιση του κατακερματισμένου νομικού πλαισίου, τον εκσυγχρονισμό του θεσμού και εν τέλει την αποτελεσματική σύνδεση της πρακτικής άσκησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.