ΒΙΝΤΕΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ