ΑΓΚΥΡΑ : ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Όταν είχαμε υπολογίσει το 4,5% για την ανάπτυξη, το περιβάλλον και παγκοσμίως και στην Τουρκία ήταν πολύ...
διαφορετικό», σημείωσε ο Σιμσέκ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο CNN Turk.