"ΒΟΥΛΙΑΖΟΥΝ" ΑΠΟ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Συγκεκριμένα, πέρασαν 53 άτομα στη Λέσβο, 53 στη Χίο, ενώ στη Σάμο οι ροές ήταν μηδενικές. Ο συνολικός αριθμός των εγκλωβισμένων προσφύγων και μεταναστών στα νησιά του...
βορείου Αιγαίου σήμερα ανήλθε στα 8.509 άτομα. Στη Λέσβο βρίσκονται 4.296 άτομα, στη Χίο 3.162 και 1.051 στη Σάμο.