ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

Τέλος στην αγωνία εκατοντάδων υποψηφίων των φετινών Πανελληνίων Εξετάσεων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας τα αποτελέσματα των βάσεων...
Δείτε τις βάσεις ανά κατηγορία:
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ) -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2014 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛΑ 2015 -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ,ΕΠΑΛΒ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ ΝΕΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΒΑΣΕΩΝ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛΑ ΠΑΛΑΙΟ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2016