ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΡΟΥΟΥΝ ΣΕΤΕ ΚΑΙ ΓΣΕΒΕΕ

«Η γενικότερη ρευστότητα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, αλλά και η παγιωμένη πλέον κατάσταση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, που πλήττει την χώρα μας, διαμορφώνει...
σε νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου, κυρίως δε στις ανατολικές που δέχονται και τις μεγαλύτερες προσφυγικές ροές, ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για την άσκηση της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα της τουριστικής που αποτελεί βασικό πυλώνα των τοπικών οικονομιών».
Αυτό σημειώνεται σε κοινή επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ και του ΣΕΤΕ προς τον πρωθυπουργό, με την οποία κατατέθηκαν προτάσεις και μέτρα «που μπορούν να υποστηρίξουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που δοκιμάζονται από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα».
Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «…παρά τις αρχικές, θετικές, εκτιμήσεις που είχαν εκφραστεί για το 2016 για μία καλή τουριστική περίοδο, οι συλλογικοί φορείς των τουριστικών και συναφών επιχειρήσεων, των συγκεκριμένων νησιωτικών περιοχών, διαπιστώνουν μία μεγάλη ανάσχεση της τουριστικής κίνησης (οι φορείς της Λέσβου, για παράδειγμα, αναφέρουν σε έγγραφό τους, πτώση της ζήτησης κατά 80%), που ακυρώνει αυτές τις προβλέψεις στην πράξη και οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι στο τέλος της τουριστικής περιόδου θα υπάρξει αρνητικό αποτέλεσμα. Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία εισερχόμενων επιβατών με διεθνείς πτήσεις που για τον Ιούνιο έδειξαν συντριπτικές μειώσεις: -18% για την Κω, -39% για την Σάμο και -63% για την Λέσβο».
«Η μείωση αυτή, που κατά την εκτίμησή μας και βάσει των πληροφοριών που λαμβάνουμε από τις εκεί επιχειρήσεις θα συνεχιστεί για το σύνολο της σεζόν» συνεχίζουν οι φορείς στην επιστολή τους, «θα έχει εξαιρετικά σημαντικές επιπτώσεις για τις τοπικές οικονομίες και την απασχόληση. Δεδομένου ότι με τα σημερινά δεδομένα, η παρατηρούμενη μείωση υπερβαίνει τα όρια αντοχής πολλών επιχειρήσεων, ενώ οι υπόλοιπες θα προβούν σε μειωμένες επαναπροσλήψεις προσωπικού για την τουριστική περίοδο, είναι απαραίτητο να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα που θα τις υποστηρίξουν σε αυτήν την περίοδο έκτακτης ανάγκης και θα αναστρέψουν τις δυσμενέστατες επιπτώσεις στην απασχόληση και τις τοπικές οικονομίες, ιδιαίτερα καθώς, σε περίπτωση που κάποιες επιχειρήσεις διακόψουν την λειτουργία τους, η ζημιά θα είναι δομικής μορφής και μη αναστρέψιμη».
«Ήδη από την άνοιξη, η Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε επισκέφθηκε, με κλιμάκιό της, τη Λέσβο προκειμένου να αποτυπώσει τις επιπτώσεις από την όξυνση του προσφυγικού προβλήματος στις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ούτως ώστε να διαμορφώσει ένα πλέγμα προληπτικών προτάσεων για την διαφαινόμενη αρνητική εξέλιξη. Επίσης, ο ΣΕΤΕ βρίσκεται σε αδιάλειπτη επικοινωνία με τις ενώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων και μέσω της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ). Ταυτόχρονα, μέσω της MarketingGreece έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται κατά προτεραιότητα ενέργειες προώθησης στα νησιά αυτά… Από τα στοιχεία που συλλέγονται, προκύπτει μία σημαντικότατη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων συνολικά, ακόμη και αυτών που βρίσκονται μακριά από τα σημεία διαχείρισης του προσφυγικού και μεταναστευτικού προβλήματος. Η αρνητική κατάσταση στην τουριστική οικονομία αυτών των περιοχών, δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα συγκυριακό φαινόμενο, καθόσον οι επιπτώσεις του, από τα μέχρι στιγμής δεδομένα, τείνουν να έχουν διάρκεια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις και σε κάθε επίπεδο (συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας, απώλεια θέσεων εργασίας και ανεργία, μείωση δημοσίων εσόδων κ.λπ.). Επίσης, ακόμα και σε περίπτωση που είναι συγκυριακό, οι επιπτώσεις του μπορεί να είναι δομικές και διαχρονικές, στον βαθμό που κάποιες επιχειρήσεις θα χρεοκοπήσουν, μη δυνάμενες να ανταπεξέλθουν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους…» σημειώνεται στην επιστολή.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, βάσει των στοιχείων του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του υπ. Εργασίας, στα νησιά αυτά υπό κανονικές συνθήκες απασχολούνται περί τους 25.000 μισθωτούς εργαζόμενους τους χειμερινούς μήνες και περί τους 40.000 τους μήνες αιχμής της τουριστικής δραστηριότητας. «Με εκτιμώμενο (βάσει στοιχείων ΙΚΑ) μέσο μηνιαίο μισθό 900 ευρώ, τα υπό κανονικές συνθήκες επίπεδα απασχόλησης στα νησιά Κω, Λέσβο, Σάμο, Χίο αποφέρουν σε ετήσια βάση περίπου 150 εκατ. ευρώ εισφορές στο ΙΚΑ και πάνω από 300 εκατ. ευρώ καθαρούς μισθούς, που κατά κύριο λόγο στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες. Αν η μείωση των αφίξεων επιφέρει μια μείωση της απασχόλησης τους μήνες τουριστικής αιχμής κατά 10.000 μισθωτούς εργαζόμενους - δηλ. να απασχολούνται 30.000 τους καλοκαιρινούς μήνες αντί για 40.000 - οι άμεσες επιπτώσεις θα είναι η απώλεια περισσότερων από 30 εκατ. ευρώ από καθαρούς μισθούς που δαπανώνται στην τοπική οικονομία και, επιπλέον, το δημόσιο θα επιβαρυνθεί με 30 εκατ. ευρώ από απώλεια ασφαλιστικών εισφορών και δαπάνη επιδομάτων ανεργίας. Οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες γιατί είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας αριθμός επιχειρήσεων θα αναγκαστεί να διακόψει τη λειτουργία τους» σημειώνουν οι φορείς.
ΓΣΕΒΕΕ και ΣΕΤΕ εκτιμούν ότι πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα ανακούφισης αλλά και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων αυτών των περιοχών, ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η συνέχεια τους.