Ο ΟΙΚΟΣ ΜΟΟDY'S ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εθνική έχει καταφέρει να μειώσει το δανεισμό από ELA κατά περισσότερο από 5 δισ. από το Μάρτιο του 2016, κυρίως λόγω των εσόδων ύψους 3,5 δισ. ευρώ από την πώληση της Finansbank και την αύξηση...
των διατραπεζικών repos τους τελευταίους μήνες. Επιπλέον, ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου ότι είναι έτοιμη να αποπληρώσει πλήρως τα ομόλογα με κρατική εγγύηση. Ως εκ τούτου, στην παρούσα φάση έχει το καλύτερο προφίλ ρίσκου χρηματοδότησης μεταξύ των ανταγωνιστών της με αντίστοιχη αξιολόγηση, αν και δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να προκαλέσει πιστοληπτική αναβάθμιση.
Η περαιτέρω μείωση του ακριβού ELA μέσω της τιτλοποίησης και πιθανόν μέσω νέων καταθέσεων θα μειώσει το κόστος χρηματοδότησης της τράπεζας, στηρίζοντας τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια, που διαμορφωνόταν στις 280 μονάδες βάσης το Μάρτιο. Αυτό θα βοηθήσει την τράπεζα να επιστρέψει σε κερδοφορία, βάζοντας τέλος στον κύκλο μείωσης κεφαλαίων στον οποίο βρίσκεται τα τελευταία χρόνια.