ΝΕΑ ΚΑΜΨΗ 8,1% ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Ολο και πιο ορατά γίνονται τα σημάδια που αφήνουν στις ελληνικές εξαγωγές τα capital controls και η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγεών...
οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας στο πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι οι χαμηλότερες από το 2012, τόσο σε συνολική αξία εξαγωγών, όσο και σε αξία εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, γεγονός που στερεί δυνατότητες εξόδου της οικονομίας από την ύφεση.
Συνολική αξία
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου, η συνολική αξία των εξαγωγών υποχώρησε κατά 8,1% και κάτω από το όριο των 12 δισ. ευρώ (11,8 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 12,8 δισ. ευρώ του 6μηνου του 2015) ενώ μείωση προκύπτει για τις εξαγωγές ακόμη κι αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή (-1,4%, ή 119 εκατ. ευρώ λιγότερα σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό 6μηνο). Στις επιμέρους κατηγορίες, σημαντική πτώση καταγράφουν οι εξαγωγές καυσίμων (κατά -24,1%) και οι εξαγωγές πρώτων υλών (-14,5%) ενώ πιέσεις (-2,1%) υφίστανται και οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων που αποτελούν πλέον το 46,5% των συνολικών εξαγωγών. Στην αντίθετη κατεύθυνση, οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων εμφανίζονται σημαντικά αυξημένες κατά 6%.
Κάμψη 8,1% για τις ελληνικές εξαγωγές
Σύμφωνα με την Πρόεδρο του ΠΣΕ, κυρία Χριστίνα Σακελλαρίδη «τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά της απόλυτης σύνδεσης των εξαγωγών με τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας». Η ίδια επισημαίνει πως «αν οι εξαγωγικές επιδόσεις ήταν φέτος (-1 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2015) απλά και μόνο αντίστοιχες των περυσινών, το ΑΕΠ της χώρας θα γνώριζε αύξηση κατά 0,9% αντί ύφεσης 0,9%».
Ωστόσο, όπως λέει, εξαιτίας των γνωστών προβλημάτων που μαστίζουν τις εξωστρεφείς επιχειρήσεις (έλλειψη ρευστότητας, capital controls, υψηλές οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ και του Αναπτυξιακού Νόμου, «κόκκινα» δάνεια, υπερφορολόγηση), οι δυνατότητες των Ελλήνων εξαγωγέων να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας περιορίζονται αισθητά.
Αστάθεια
Ενδεικτικό της αστάθειας στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας, είναι και το γεγονός ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2016, σε επίπεδο συνολικής αξίας εισαγωγών καταγράφεται συνέχιση στην πτωτική πορεία τους (-4,1%, στα 20.914,9 εκ. ευρώ έναντι 21.798,5 εκ. ευρώ στο αντίστοιχο 6μηνο του 2015). Ωστόσο, η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή δείχνει αύξηση 1,56%, ή κατά 249,3 εκ. ευρώ.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των κινήσεων ήταν να αυξηθεί το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 1,7%, στα 9,11 δισ. ευρώ (από 8,96 δισ. ευρώ στο α’ 6μηνο του 2015). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά σχεδόν 5,3%.