ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ATTICA

Κορυφώνονται οι διεργασίες στις τράπεζες, οι οποίες και αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του μήνα. Ηδη η Εθνική Τράπεζα προκήρυξε διεθνώς τη θέση του προέδρου του διοικητικού της συμβουλίου, του προέδρου...
της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και μη εκτελεστικά μέλη δ.σ., ενώ στην Attica Bank οι αλλαγές που προτείνονται και θα εγκριθούν από τις αρχές αφορούν για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη και για τη θέση του προέδρου τον Γεράσιμο Σαπουντζόγλου.
Ως το τέλος του μήνα οι διοικητικές αλλαγές στις τράπεζες θα είναι γεγονός. Η Εθνική προκήρυξε τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. του προέδρου της επιτροπής ελέγχου και μη εκτελεστικών μελών του διοικητικού της συμβουλίου, ενώ στην Attica Bank η πρόταση του βασικού μετόχου έτυχε έγκρισης από το Δ.Σ. της τράπεζας. Μέχρι το τέλος του μήνα εκτιμάται πως θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διεργασίες στην Τράπεζα Πειραιώς για την ανάδειξη προέδρου και CEO. Δεν αποκλείεται, πάντως, να υπάρξουν εξελίξεις και στις άλλες τράπεζες με αποτέλεσμα να μιλάμε για νέο τραπεζικό τοπίο από τον επόμενο μήνα.
Αναφορικά με την Εθνική η προκήρυξη αναφέρει ότι οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου, να έχουν πρόσφατη εμπειρία στο χρηματοπιστωτικό τομέα, να πληρούν τα κριτήρια και να μην υπόκεινται στους περιορισμούς όπως ορίζονται από το σχετικό νόμο, καθώς και να έχουν άριστη γνώση αγγλικών. Πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων από τον Νόμο προσόντων, με την προκήρυξή της η Εθνική Τράπεζα θέτει προς αξιολόγηση επιπρόσθετα κριτήρια που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, όπως διεθνή διοικητική εμπειρία αλλά και ειδικά για τη θέση προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των άλλων, να κατοικεί στην Αθήνα και να έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρει η προκήρυξη, θα πρέπει να έχει πλήρη γνώση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί η τράπεζα (π.χ. κανονιστικό, νομοθετικό, οικονομικό περιβάλλον), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επικοινωνεί και να συνεργάζεται αποτελεσματικά με διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. ΤΧΣ, λοιποί μέτοχοι, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εποπτικές Αρχές, λοιποί δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς), καθώς επίσης και με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου θα πρέπει να διαθέτει σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική. Και τα μη εκτελεστικά μέλη θα αξιολογηθούν για το αν πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας.
Eν τω μεταξύ, τους κ.κ. Ρουμελιώτη και Σαπουτζόγλου πρότεινε ο βασικός μέτοχος (ΤΣΜΕΔΕ) και ενέκρινε το Δ.Σ. της Attica Bank να τεθούν επικεφαλής της τράπεζας. ο πρώτος ως διευθύνων σύμβουλος, ο δεύτερος ως πρόεδρος. Το ηγετκό δίδυμο, ωστόσο, θα πρέπει να περάσει από την έγκριση των αρμοδίων αρχών, συγκεκριμένα της Τράπεζας της Ελλάδος με δεδομένο πως η Attica Bank δεν έχει μέτοχο το ΤΧΣ. Ωστόσο τα προβλεπόμενα στον νόμο για τις διοικήσεις των τραπεζών που ισχύουν για τις συστημικές τράπεζες δεν θα διαφέρουν -τουλάχιστον όχι ιδιαίτερα- και για την Attica Bank. Η αξιολόγηση της ΤτΕ, θα γίνει γνωστή ως τη Δευτέρα. Η νέα διοίκηση καλείται να ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση, καθώς εκκρεμεί η κάλυψη κεφαλαίων ύψους 70 εκατ. ευρώ. Γι’ αυτό εξετάζεται η έκδοση ομολογιακού δανείου.
Π. Ρουμελιώτης
Π. Ρουμελιώτης
Η τοποθέτηση του νέου διευθύνοντος συμβούλου και του προέδρου θα τεθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου. Ο Π. Ρουμελιώτης έχει διατελέσει υπουργός Οικονομίας, ήταν εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΝΤ, κορυφαίο στέλεχος της τρ. Πειραιώς αλλά και επικεφαλής στον Διεθνή Αερολιμένα.
Ο Μ. Σαπουντζόγλου, καθηγητής στο πανεπιστήμιο έχει περάσει από πολλές θέσεις ευθύνης, ήταν δε μέλος και της Proton Bank.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις πριν δύο μήνες περίπου είχε επιλεγεί για πρόεδρος της Attica Bank η Α. Πουσκούρη - Reiche και προκαλεί ερωτηματικά η αντικατάστασή της. Ισως σχετίζεται με το γεγονός ότι είχε αποκαλυφθεί δάνειο 1,5 εκατ. ευρώ που είχε πάρει και είχε «κοκκινήσει»
Η διοίκηση της Attica
H Αttica Bank ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ.
1. Γερ. Σαπουντζόγλου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
2. Κων. Μακέδος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος.
3. Π. Ρουμελιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
4. Ι. Τσακιράκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
5. Αθ. Τσάδαρης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος.
6. Άννα Πουσκούρη - Reiche, μη εκτελεστικό μέλος.
7. Γ. Παναγιώτου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
8. Γ. Βλαχάκης, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
9. Ι. Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος.
10. Ιωάννης Μαρμαγγιόλης, μη εκτελεστικό μέλος.
11. Δ. Τζαννίνης, μη εκτελεστικό μέλος.
12. Στε. Γεωργακάκου-Κουτσονίκου, μη εκτελεστικό, πρόσθετο μέλος δυνάμει των διατάξεων του Ν.3723/2008.
Κατευθυντήριες γραμμές για τα NPL's από την Ντ. Νουί
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παρουσιάσει σύντομα τις προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές για τις τράπεζες της Ευρωζώνης πάνω στις οποίες θα εργαστούν στο πλαίσιο ενός μεγάλου πλήθους επισφαλών απαιτήσεων. Ωστόσο, όπως δήλωσε η επόπτης Ντανιέλ Νούι, χθες, αναμένει ότι η διαδικασία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα είναι μακρά.
Ο τομέας της τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ θα ξεκινήσει σύντομα μια διαβούλευση σχετικά με κατευθύνσεις που θα δοθούν στις τράπεζες για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, δήλωσε η κ. Νούι σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην Μπρατισλάβα. «Η καθοδήγηση θα παρέχει συστάσεις προς τις τράπεζες και θα καθορίζει μια σειρά από βέλτιστες πρακτικές που έχουν εντοπιστεί» (σ.σ. ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος).
«Η καθοδήγηση θα ενσωματώνει τις εποπτικές προσδοκίες της ΕΚΤ και θα χρησιμεύσει ως βάση για τις εποπτικές αρχές να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίον οι τράπεζες θα χειρίζονται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια», πρόσθεσε η κα Νουί. Υπενθυμίζεται πως οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες στο πλαίσιο της ύφεσης έχουν να αντιμετωπίσουν το σοβαρό πρόβλημα των κόκκινων δανείων, θα πρέπει να αποστείλουν τους στόχους τους μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.