ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΜΑ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Μειωμένες επικουρικές συντάξεις εισπράττουν αύριο 150.000 συνταξιούχοι με μεικτό μηνιαίο εισόδημα (κύριας + επικουρικής) που, έως σήμερα, ξεπερνούσε τα 1.300 ευρώ. Οι περικοπές, σύμφωνα με τα στοιχεία του...
ΕΤΕΑ, θα φτάσουν έως το 38% και γίνονται στο πλαίσιο του επανυπολογισμού συνολικά 1.236.025 επικουρικών συντάξεων για τον περιορισμό του ταμειακού ελλείμματος, όπως επιβάλλει ο νέος ασφαλιστικός νόμος. Αυτό το μήνα επανυπολογίστηκαν 805.900 συντάξεις του ΕΤΕΑΜ, Ναυτιλιακών Πρακτόρων, εμπορικών καταστημάτων της ΔΕΗ, τραπεζών ενώ τον προηγούμενο είχαν επανυπολογιστεί 311.680 και είχαν περικοπεί περίπου 67.000 από αυτές με μεσοσταθμική μείωση 9,45%. Τρίτο κύμα περικοπών θα έρθει με τις πληρωμές του μηνός Οκτωβρίου οπότε θα επανυπολογιστούν οι τελευταίες 118.445 επικουρικές συντάξεις που έχουν απονεμηθεί με ειδικές διατάξεις (π.χ χρηματοδότηση από κοινωνικούς πόρους). Σύμφωνα με εκτιμήσεις, συνολικά θα θιγούν περίπου 240.000, δηλαδή το 20% των καταβαλλόμενων. Οι περικοπές για τους «υψηλοσυνταξιούχους» όπως και οι «προσωπικές διαφορές» που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των υπολοίπων επικουρικών (που δεν «κόβονται») θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά του ...Νοεμβρίου, αφού δηλαδή θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές. Να σημειωθεί ότι από τις πληρωμές́ των συντάξεων των μηνών Οκτωβρίου Δεκεμβρίου θα γίνει ισόποση της μείωσης μηνιαία παρακράτηση για τις διαφορές των ποσών που είχαν λάβει οι συνταξιούχοι από τον Ιούνιο και μετά χωρίς περικοπή.