ΡΟΥΚΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΑΛΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥΣ...

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΑΛΙΣΒΕΡΙΣΙΑ ΝΕΩΝ ΚΑΝΑΛΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΖΑΡΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΖΗΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Ξεκάθαρη προειδοποιητική ανακοίνωση σε όσους πιστεύουν ότι θα παζαρέψουν σε τρίτα πρόσωπα την άδεια που πήραν από τον διαγωνισμό στέλνει η εταιρεία του Β. Μαρινάκη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας : "η ALTER EGO M.M.E. A.E., ως προσωρινός υπερθεματιστής στο...
Διαγωνισμό για την χορήγηση των τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών, διατυπώνει την παρακάτω θέση σχετικά με τον έλεγχο «πόθεν έσχες» που καλείται να διενεργήσει στο παρόν, ιδιαίτερα κρίσιμο για τον Διαγωνισμό, στάδιο η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού:
Όπως προκύπτει με σαφήνεια από το γράμμα της υπ’αριθμ. 1/2016 Προκήρυξης του Υπουργού Επικρατείας (παρ. 8.1. και 8.5.) αλλά και του νόμου 4339/2015 (άρθρο 13 παρ. 2), η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού οφείλει να πραγματοποιήσει έλεγχο της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης του συνόλου των οικονομικών μέσων που θα διαθέσουν για την απόκτηση των αδειών οι προσωρινοί υπερθεματιστές, και το οποίο αντιστοιχεί στην τελική-υψηλότερη προσφορά που υπέβαλε έκαστος από αυτούς κατά τη Δημοπρασία, και όχι μόνο σε τμήμα αυτής, που ενδεχομένως αντιστοιχεί στην πρώτη προκαθορισμένη δόση. Άλλωστε ο νόμος δεν προβλέπει την διενέργεια ελέγχου «πόθεν έσχες» σε κανένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο.
Μία τέτοια πρακτική εκτός του ότι θα έθετε σε κίνδυνο την ακεραιότητα του συγκεκριμένου διαγωνισμού, θα κινδύνευε ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως συγκάλυψη ενδεχόμενης απάτης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.
Επισημαίνουμε ότι το πνεύμα του ν. 4339 και της Προκήρυξης δεν προβλέπει την χορήγηση άδειας σε πρόσωπο που δεν κατέχει το σύνολο του τιμήματος για το οποίο έχει δεσμευτεί Και καταλήγει η ανακοίνωση : "Αναμένουμε ότι η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού θα λειτουργήσει με γνώμονα την διαφάνεια και την τήρηση του νόμου, αλλά πρωτίστως με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου".