ΚΑΤΑ 2,9% ΑΥΞΗΘΗΚΕ Η ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Αύξηση της τάξης του 2,9% παρατηρήθηκε στην μέση ωριαία ζήτηση, από τα 6.090 MW τον Ιούνιο στα 6267 MW τον Ιούλιο φτάνοντας ακόμα και τα 7.846 MW στις 15/7 η οποία είναι και η μέγιστη ζήτηση από την αρχή του χρόνου...
Αντίστοιχη αύξηση παρατηρήθηκε και στην ΟΤΣ η οποία διαμορφώθηκε στα 42,6 €/MWh, αύξηση της τάξης του 3,12% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οπως επισημαίνει στη μηνιαία ανάλυση Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕΠ) ο κ. Γιώργος Οικονόμου της WATT AND VOLT S.A.άλλο χαρακτηριστικό της αγοράς είναι η αύξηση της παραγωγής 6,54% των λιγνιτικών μονάδων, λόγω της επιστροφής αρκετών από αυτές μετά από ένα διάστημα εκτός λειτουργίας είτε λόγω βλαβών είτε λόγω συντήρησης, με αποτέλεσμα να μειωθεί η παραγωγή από τις μονάδες Φυσικού Αερίου.

Η παραγωγή από Υδροηλεκτρικά καθώς και οι Εισαγωγές δεν είχαν διαφορές σε σχέση με τον Ιούνιο ενώ μικρή μείωση παρατηρήθηκε στην παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ   ΙΟΥΛΙΟΣ  - ΙΟΥΝΙΟΣ - ΜΑΙΟΣ 2016

Λιγνιτικές          28,26%   21,72% 22,69%

Φυσικού Αερίου  26,22%  31,16% 23,41%

Υδροηλεκτρικά     9,06%    9,58%   8,18%

Εισαγωγές          21,04%  20,56% 26,04%

Ανανεώσιμες       15,42%  16,98% 19,67%

Αύξηση επίσης παρατηρήθηκε στις ώρες που όρισαν τιμή οι λγινιτικές μονάδες με μέσο όρο τιμών τα 46,1 €/MWh με παράλληλη μείωση στα Φ.Α. τα οποία είχαν μέσο όρο τιμών τα 43,48 €/MWh. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι υπήρξε δυσανάλογη αύξηση στις τιμές των μονάδων Φ.Α. σε σχέση με τις τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά, το εξάμηνο Οκτώβριος 2015 - Μάρτιος 2016 ο μ.ο. της τιμής του πετρελαίου WTI ήταν στα 37,74 $/βαρέλι ενώ το εξάμηνο Ιανουάριος 2016 - Ιούνιος 2016 ήταν στα 39,55 $/βαρέλι δηλαδή αύξηση 4,8% ενώ οι αυξήσεις στις τιμές των μονάδων Φ.Α. ήταν οι εξής:

ΑΛΙΒΕΡΙ 5: +6,8%

LAVRIO 4: +14,7%

KOMOTINI: +18%

HERON CC: +8,3%

ELPEDISON_THESS: +2,6%

PROTERGIA: +9,5%

KORINTHOS POWER: +5,7%