ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ

Επίσχεση παροχής υπηρεσιών προς τον ΕΟΠΥΥ έχουν εξαγγείλει οι γιατροί, διαμαρτυρόμενοι για την καθυστέρηση στις πληρωμές τους. Σύμφωνα με την Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, περίπου 8% - 10% των...
συμβεβλημένων ιατρών του Οργανισμού «δεν έχουν ακόμη πληρωθεί για έναν ή και τους δύο πρώτους μήνες του έτους, παρά τις εξαγγελίες περί του αντιθέτου». Υποστηρίζει δε ότι από τα χρήματα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μόνο 3% (29 εκατ.) προς το παρόν, προορίζονται για την αποπληρωμή των ιατρών και παρόχων της ΠΦΥ.
Παράλληλα, η Ένωση προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για ακύρωση της εφαρμοστικής ΚΥΑ του νέου συστήματος εκκαθάρισης αμοιβών με δειγματοληψία, καθώς και της απόφασης του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ που καθορίζει παράβολο 2% για την υποβολή ένστασης.
Με την αίτηση ακύρωσης η Ένωση, μεταξύ άλλων, ισχυρίζεται ότι το επίμαχο σύστημα στατιστικής και βάσει πιθανοτήτων εκκαθάρισης με δειγματοληψία έρχεται σε αντίθεση με πλειάδα διατάξεων και αρχών του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που προστατεύουν την επαγγελματική ελευθερία, την ιδιοκτησία, την ίση μεταχείριση.
Στο μεταξύ, στην προκήρυξη 850 θέσεων εργασίας οκτάμηνης διάρκειας προχώρησε το ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.keelpno.gr.