ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΦΙΛΗΣ ΣΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Η τροπολογία που ρυθμίζει θέματα φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών που κατατέθηκε, από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκο Φίλη, βρέθηκε στο επίκεντρο της χθεσινής...
συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Ο κ. Φίλης, στην ομιλία του, ανέφερε ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και των προτεινόμενων τροπολογιών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό «απαντούν σε επίκαιρα ζητήματα του χώρου της εκπαίδευσης». Αρχικά, υπογράμμισε την ανάγκη κατοχύρωσης των εργασιακών σχέσεων στα φροντιστήρια και τόνισε, ότι, με την προτεινόμενη τροπολογία, εξασφαλίζονται οι συνθήκες διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας, καθώς και νομιμότητας στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών.
«Εκεί, όπως γνωρίζετε, εργάζονται ίσως και 50.000, κυρίως νέας ηλικίας, εκπαιδευτικοί, χωρίς ουσιαστικά δικαιώματα σε πάρα πολλές περιπτώσεις, δεν γενικεύω, αυτή είναι η γενική εικόνα όμως, χωρίς να υπάρχει κατοχύρωση ασφαλιστική, χωρίς να υπάρχει στοιχειώδης, επαναλαμβάνω, εργασιακή νομιμότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, προσθέτοντας ότι δεν θα πρέπει να «πολιτικοποιηθεί» η συζήτηση για την ιδιωτική εκπαίδευση.
Επίσης, για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τόνισε την ανάγκη προσαρμογής στην «πολυπολιτισμική πραγματικότητα», περνώντας από τα αμιγώς ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό, που ενέχουν τον κίνδυνο να «γκετοποιηθούν» τα παιδιά των ελλήνων του εξωτερικού, στα δίγλωσσα σχολεία. Μάλιστα, ο κ. Φίλης καθόρισε ως χρονικό ορίζοντα το 2019 για τη σύναψη σχετικών διακρατικών συμφωνιών. Εξάλλου, ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στο θέμα των προσφύγων και της εκπαίδευσής τους, τονίζοντας ότι έχουν εξασφαλιστεί τα απαραίτητα κονδύλια, ενώ ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιάννης Παντής ανέπτυξε τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου του υπουργείου για την εκπαίδευση των παιδιών των προσφύγων.
Ειδικότερα, όσον αφορά στην τροπολογία που κατατέθηκε χθες, σε αυτή προβλέπεται η κατάθεση του ωρολογίου προγράμματος, του αριθμού μαθητών και διδασκόντων - καθηγητών των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών και των συμβάσεων εργασίας στις αρμόδιες διευθύνσεις εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ακόμη, προβλέπεται η καταβολή προσαυξημένων αποδοχών σε περίπτωση απασχόλησης των διδασκόντων - καθηγητών κατά τις Κυριακές και τις αργίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, καθορίζεται το πλήρες ωράριο απασχόλησης των διδασκόντων - καθηγητών και η απονομή ενσήμων, βάσει του ωραρίου αυτού.
Ωστόσο, στην τροπολογία περιλαμβάνεται και διάταξη, σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα ασφάλισης των παρεχόντων έργο σε δράσεις Δια Βίου Μάθησης που υλοποιούνται από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τον ΕΟΠΠΕΠ στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Επίσης, άλλη διάταξη έχει ως σκοπό τη διευθέτηση θεμάτων, που έχουν ανακύψει από επιτόπιους ελέγχους που διενεργούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στις ανωτέρω σχολικές μονάδες να υποβάλουν σε σύντομο χρονικό διάστημα αιτήματα για τυχόν ελλείψεις ή μεταβολές στις κτιριολογικές προϋποθέσεις, που αφορούν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σύμφωνα πάντα με την ηγεσία του υπουργείου, με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα άμεσης και οριστικής τακτοποίησης αυτών, τηρώντας τους κανόνες περί αδειοδότησης και λειτουργίας των σχολείων, όπως αυτοί προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.