ΑΠΟΧΩΡΕΙ Η ΚΑΤΣΕΛΗ - ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Πολύ σημαντικές αλλαγές στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, βρίσκοται σε εξέλιξη καθώς επιταχύνεται μετά τη δημοσίευση προκήρυξης για νέο πρόεδρο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος...
Η προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει σε ελληνικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης και αφορά στην αναζήτηση υποψηφίων για τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και Μη Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου.
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας και πρόσφατη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Βεβαίως θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει θέσει ο νόμος για τις διοικήσεις των τραπεζών. Οπως π.χ. οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να ασκούν ή να τους έχει ανατεθεί κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια σημαντικό δημόσιο λειτούργημα (όπως αυτό ορίζεται στο Νόμο 3864/2010 όπως ισχύει).
Μεταξύ των κριτηρίων περιλαμβάνονται επίσης:
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 χρόνια εμπειρίας σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό τομέα ή/και στον τομέα της τραπεζικής εποπτείας σε θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ως μέλη Κεντρικής Τράπεζας ή αντίστοιχης Εποπτικής Αρχής ή σε διεθνή χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
Επίσης, τουλάχιστον τρία χρόνια εμπειρίας ως μέλος διοικητικού συμβουλίου σε πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σε διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου. Εκτοτε θα γίνει η επιλογή του προσώπου που θα αντικαταστήσει την Λούκα Κατσέλη.
Αλλωστε, μέχρι τα τέλη του μήνα θα πρέπει να γίνουν