ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου οικονομικών οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τον Ιούλιο μειώθηκαν στα 6,890 δισ. ευρώ έναντι 7,241 δισ. τον Ιούνιο. Ειδικότερα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις...
της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 5,534 δισ. συγκριτικά με 5,930 δισ. τον Ιούνιο.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν στα 1,356 δισ., ενώ τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν στα 1,311 δισ.
Τις περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές είχαν οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης Αυτοδιοίκησης (3,028 δισ.), ενώ ακολουθούν τα νοσοκομεία με 1,119 δισ. Τα «φέσια» της τοπικής αυτοδιοίκησης ανήλθαν στα 371 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο.
Από τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα 1,031 δισ. αφορούν άμεσους φόρους, ενώ τα 160 εκατ. έμμεσους. Τα μη φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 163 εκατ. ενώ τον Ιούνιο είχαν διαμορφωθεί στα 150 εκατ. ευρώ.