ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ

Ο πιλότος του μαχητικού χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο...
κάθισμα διάσωσης και κατόρθωσε να διασωθεί.